Procesní kalibrátory

Procesní kalibrátory jsou určeny pro měření a simulaci elektrických signálů využívaných ve výrobním procesu. Těmito signály jsou stejnosměrný proud - mA, stejnosměrné napětí - V, mV, elektrický odpor Ω, teplota měřená ve °C prostřednictvím termoelektrického článku nebo odporového snímače teploty, frekvence a čítaní pulzů Hz, kHz, CPM, CPH a tlaku. Kalibrátory se svými funkcemi doplňují a překrývají, kontaktujte nás pro více informací.

Kalibrátory jsou různě sofistikované a mohou disponovat i funkcemi dokumentačního kalirátoru. Nabízíme i řešení pro uživatele, kteří potřebují pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, případně musí plnit AMS 2750 či FDA 21 CFR Part 11.

Základní řadu univerzálních procesních kalibrátorů představuje AOIP CALYS 50 a JOFRA ASC400 - video zde.

ASC400 smallCALYS ecran