Digitální teploměry

Jako digitální vyhodnocení výstupního signálu teplotního snímače lze použít například procesní kalibrátor v režimu měření, kdy nastavíme na kalibrátoru požadovaný druh teplotního snímače a po připojení na měřící vstup je zobrazována teplota ve °C dle přepočtu DIN. Tato metoda je často používaná a její přesnost vyplývá z přesnosti kalibrátoru a třídy přesnosti použitého teplotního snímače.

Pro vysoce přesné vyhodnocení konkrétního teplotního snímače je vhodné použít digitální teploměr, který umožní zadat charakteristiku konkrétního snímače do paměti teploměru. V tomto případě je pak elektrický signál přepočítán s přihlédnutím k odchylkám konkrétního snímače od DIN křivky.

DTI 1000 A / B

Příkladem takovéhoto přístroje je digitální teploměr DTI 1000. Pracuje s odporovými snímači teploty Pt 100 a Pt 25, dovoluje zadávat charakteristiku snímačů dle ITS 90, IEC 751 nebo jako páry odpor / teplota. Přes RS 232 jej lze zakomponovat do plně automatické kalibrační sestavy řízené programem JOFRACAL. Představuje ideální vyhodnocovací jednotku i pro sekundární etalony. Díky zabudovným refernčím rezistirům se vyznačuje špičkovou stabilitou < 0,5 mK/rok.

ASM 800 A/B

Je další formou digitálního vyhodnocení teplotních snímačů s elektrickým výstupem. Firma JOFRA tak doplnila svoji nabídku špičkových teplotních kalibrátorů o scanner, díky kterému lze kalibrovat více teplotních snímačů současně v plně automatickém režimu. Scanner je modulární, základem je modul o 8 kanálech s možností propojení 3 modulů. K dispozici je v provedení univerzálním - pracuje s běžnými výstupy: TC, RTD, mA, - v připojení přes univerzální konektory, déle v provedení pro RTD - je vybaven LEMO konektory a předpokládá připojení odporových teploměrů, a v provedení TC - je vybaven termočlánkovými mikro konektory a počítá s připojením termočlánků.

Ve verzi A je modul prostým přepínačem, který je připojován na měřící vstup některého dalšího přístroje JOFRA, v provedení B pak obsahuje vlastní měřící obvody a je samostatným měřícím přístrojem. Scanner tak může spolupracovat s přístroji RTC, PTC, ATC, ITC, CTC, ETC, ASC, AMC a DTI. Připojení k PC je realizováno sériovým portem RS 232.

K dispozici je modifikovaný software JOFRACAL, který je součástí dodávky scanneru.

Ruční teploměry

ETM 2000

Robustní teploměry do ruky, které pracují s DIN křivkou a spolupracují tak se všemi snímači zvoleného typu. Představují řešení pro mnoho aplikací a jsou dodávány také v cenově výhodných sestavách se zaměřením na oblasti HVAC, potravinařství, průmyslu, ap.

Tvary a rozměry teplotních čidel mohou být upraveny přesně podle požadavků uživatele. Divize Frode Pedersen je zaměřena právě na zákaznická řešení v oblasti provozních teplotních snímačů i etalonů.

ETM 2000 podporují odporové teploměry i termočlánky. Volba snímače vychází z teplotního rozsahu a požadované přesnosti. K dispozici jsou i funkce dataloggingu, případně přenos do PC.

 

AOIP TM 6602 / TM 6612 / TM 6630
Kompaktní procesní teploměry jsou určeny pro zpracování signálu RTD, TC nebo kombinace obou (TM 6630). Disponují funkcí zadávání charakteristiky teplotního snímače. Prakticky tato funkce umožňuje přenést údaje z kalibračního listu konkrétního snímače do přístroje a vylepšit tak výslednou přesnost měření s daným snímačem. Funkce ukládání dat a následné vyčtení dat přes USB je podmíněna instalací programu DATACAL.