AMS 2750 je předpis, který formuluje požadavky na tepelné zpracování dílů a součástek určených pro použití v letadlech.

Norma 2750 předepisuje přesnost teplotních snímačů použitých při sledování a kontrole přímo v technologii i nadřazených přístrojů, kterými se uvedené snímače kontrolují. 

Procesní snímače jsou obvykle termočlánky typu R, S, N, B, které jsou připojeny k odpovídajícímu vyhodnocovacímu zařízení, které zobrazuje a případně zaznamenává měřené hodnoty v čase.

Pro kontrolu se využívají simulátory / kalibrátory teplotních řetězců a etalonové termočlánky S / R, v kombinaci s kalibračními pecemi.