V oblasti monitoringu transformátorů v ČR zastupujeme společnost Morgan Schaffer. Morgan Schaffer působí na světovém trhu mnoho let a zkušenosti z dlouholeté analýzy olejových vzorků zužitkoval vyvinutím vlastních strojů pro analýzu oleje.

Přístroje pro monitoring umožňují on-line měření obsahu H2, H2O a CO. Velmi pokročilé diagnostické přístroje sledují až 7 poruchových plynů a také kyslík O2 a dusík N2.

Monitoring stavu transformátorů je velice důležitá oblast v energetice. Umožňuje nepřetržité sledování parametrů VN transformátorů a to jak elektrických, tak hlavně chemických jako např. vývin nebezpečných plynů v olejové náplni. Tímto se jednak snižuje riziko selhání transformátorů ale také se prodlužuje jejich životnost díky správným provozním podmínkám.

Výhodou stálého monitoringu je možnost odhalit poruchu dříve, než dojde k havárii, nevratným škodám na zařízení. Rovněž náklady na řešení havarijní situace jsou značně vyšší, než náklady na prevenci a plánovanou údržbu. Těmto nákladům se lze ale díky správnému měření vyhnout.

VIDEO: Calisto 2 - popis činnosti

Vývoj monitorů transformátorového oleje

My se zde věnujeme elektronickým zařízením, která měří obsah rozpuštěných plynů v oleji.

Kanadský výrobce Morgan Schaffer nejdříve své působení zahájil jako laboratoř pro analýzu olejových vzorků. Časem zužitkoval své poznatky a vyvinul první přenosný analyzátor pro měření koncentrace plynů v oleji, model TFGA-P200. Posledním aktuálním modelem přenosného plynového chromatografu pro měření koncentrací v transformátorovém oleji je Myrkos. Existuje laboratorní verze a verze přímo do terénu.

myrkos lab

myrkos ter

Obr. Myrkos: Laboratorní provedení. Obr. Myrkos: Provedení do terénu.

Na úspěch přístroje TFGA-P200 navázala firma přístroji pro stálé měření vodíku, jakožto plynu, který se prokazatelně vyvíjí při každé poruše transformátoru. I když není vodík při některých poruchách dominantní, díky vysoké citlivosti a přesnosti těchto přístrojů se lze na tuto informaci spolehnout. Prvním přístrojem tohoto typu byl model AMS500, který byl později nahrazen novější variantou s názvem Calisto.

calisto

Obr. Calisto: Monitor pro sledování koncetrace vodíku a vlhkosti v transformátorovém oleji.


Po Calistu společnost Morgan Schaffer vyvinula další přístroj Calisto 2, který kromě koncentrace vodíku (H2) a vlhkosti (H20) měří navíc oxid uhelnatý (CO). Oba modely jsou určeny pro on-line monitoring stavu transformátorového oleje.

calisto2
Obr. Calisto2: Monitor pro měření koncentrace  H2, H2O a CO.


Po Calisto 2 přichází Morgan Schaffer s novými přístroji nejen pro monitoring, ale také přímo pro on-line trvalou diagnostiku stavu transformátoru. Nové přístroje Calisto 5 a Calisto 9 umí měřit pět, resp. 9 plynů. Každý plyn se vyskytuje v oleji při specifických poruchách a při dostatečném množství informací je možné závadu v transformátoru odhalit dříve než dojde k havárii, nevratným škodám na zařízení. Rovněž náklady na řešení havarijní situace jsou značně vyšší, než náklady na prevenci a plánovanou údržbu. Těmto nákladům se lze ale díky správnému měření vyhnout.

 

calisto5 calisto9

Obr. Calisto 5: Měření pěti poruchových plynů.

Obr. Calisto 9: Měření devíti poruchových plynů.

Klíčová slova: monitoring transformátorů poruchy transformátorů diagnostika transformátorů měření transformátorového oleje obsah H2 v oleji obsah H2O v oleji