Tato kategorie zahrnuje celou škálu přístrojů od jednoduchých jednoúčelových měřidel na měření základních elektrických veličin jako napětí, proud, frekvence, účiník až po analyzátory výkonu či kvality energie, což jsou přístroje, které kromě měření základních veličin umožňují i kontrolu obsahu harmonických frekvencí, měření flickeru (obecně podle evropských norem) nebo monitorování parametrů napájecí rozvodné sítě.