Kalibrátory teploty - digitální teploměry - procesní kalibrátory - dataloggery.

Naše nabídka zahrnuje řadu přístrojů z oblasti kalibrace teploty. Nabídku jsme strukturovali do následujícíh kategorií přístrojů, které se někdy překrývají. Problematiku Vaší konkrétní úlohy s Vámi rádi prodiskutujeme a nevrhneme optimální řešení.

Kalibace-teploty

Kalibrační pece a lázně - jsou zdroje stabilní teploty, kam lze snímač fyzicky umístit. Jeho výstupní signál je pak porovnán s etalonem.

Procesní kalibrátory - jsou simulátory procesního signálu V, mA, Termočlánků, odporových teploměrů, Hz, CPM. Uvedené druhy signálu umí měřit i generovat.

Digitální teploměry - jsou teploměry s digitálním zobrazením měřeného údaje, slouží jako vyhodnocení teplotních snímačů. Je zde nabídka precizních i jednoduchých přístrojů.

Dataloggery - jsou záznamníky procesních signálů, jedno i více kanálové. V tomto případě je škála přístrojů velice široká.

Přepínače měřících míst - jsou určeny zejména k simultánní kalibraci více termočlánků nebo odporových teploměrů. Z principu se mohouprolínat s dataloggery.