Pod pojmem magnetické vlastnosti se skrývá vše, co souvisí s měřením či výrobou magneticky aktivních materiálů.

Jednotlivé kategorie nás nasměrují do dvou oblastí: Měřící přístroje a Magnetovací systémy. S měřícími přístroji jsou svázané takové pojmy jako měření intenzity a toku magnetického pole, zbytkového magnetismu a cílem je zjistit úroveň pole, které generují námi testované materiály. Naproti tomu magnetovací systémy slouží k výrobě magnetických materiálů.