Pro kalibraci infračervených teploměrů se využívají černá tělesa. Jde o kalibrátory s terčem se známou emisivitou blízkou 1, s vysokou stabilitou a volitelnou teplotu.

Terč černého tělesa má průměr 57 mm a emisivitu 0,95 a je vybaven otvorem pro referenční teploměr. Kalibrátor se vyznačuje vysokou rychlostí dosažení požadované teploty a příznivou cenou. 

Black body 500

Dodáváme zejména přenosné jednotky v rozsahu 33 až 500°C. Dále nabízíme kalibrační kavity pro horizontální trubkové pece do 1300°C. 

Vyžádejte si více informací!