Pro zajištění metrologické návaznosti dodáváme etalonové teploměry špičkové kvality.

Dle rozsahu teplot a typu snímače jde o dvě základní kategorie:

Odporové snímače teploty (RTD / SPRT ) a termoelektrické snímače teploty (TC / termočlánky)

Odporové snímače teploty

V rozsahu -200 až 700°C jde především o platinové odporové teploměry - sekundární etalony druhého řádu. 

 Součástí dodávky může být kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře, případně koeficinety charakterizující konkrétní etalonový teploměr.

Naše nabídka zahrnuje teploměry s koeficienty 0,385 a 0,392 Ω/°C.  AMETEK JOFRA STS 100 až 200 jsou špičkové robustní a osvědčené teploměry koeficientem α=0,385 Ω/°C. Minimální požadovaný ponor je 100 mm a jsou proto vynikajícím řešením pro práci v kalibračních pecích, kde je jejich minimální odvod tepla pláštěm velkou výhodou. 

Pro uživatele, jejichž aplikace vyžadují etalony s α=0,392 Ω/°C nabízíme rozvněž velmi kvalitní řešení.  Teploměry lze dodat v provedení přímém nebo zalomeném. 

 

Sekundární etlon II. řádu Pt 100

 

Zda uvedené snímače jsou nejčastěji dodávané - další varianty na vyžádání.

STS050 - odporový teploměr Pt100 pracující v rozsahu -50÷420°C  s rukojetí

 

STS100 - odporový teploměr Pt100 - sekundární etalon II. řádu pracující v rozsau -100÷650°C v délkách 250, 350, 500 mm, průměr 4 mm, ideální pro práci s kalibračními píckami, požadovaný ponor 100 mm, dodáván včetně ALU kufříku

 

STS200 - odporpový teploměr Pt100 - sekundární etalon II. řádu pracující v rozsau -100÷700°C v zalomeném provedení s inteligentním konektorem pro připojení k pecím JOFRA RTC, průměr 4 mm, ideální pro práci s kalibračními píckami, požadovaný ponor 100 mm, dodáván včetně kufříku.

 Termoelektrické snímače teploty

Etalonové termočlánky v naší nabídce jsou k dispozici v různých provedeních. Obvykle jsou to termočlánky typu S, R, B, N. Jejich finální design je tvořen po dohodě s uživatelem. Je tak optimalizováno množstí použitého drahého kovu. Termočlánky jsou v kvalitě potřebné pro etalonové teploměry a  vyhovují také požadavkům předpisu AMS 2750. Filosofie společnosti CCPI, která je globálním lídrem v oblati přesných termočlánků, vychází z použití výchozího materiálu ve špičkové kvalitě. Termočlánkový pár je ještě před začátkem výroby snímače kalibrován a je tesována mj jeho odchylka od definiční tabulky daného termočlánku. 

CCPI Probe

Termočlánkové etalony jsou k dispozici jak v provedení se srovnávací spojem pro umístění do lázně tak také bez něj. Termočlánek je po dohodě dodáván včetně kalibrace ve zvolených pevných bodech s kalibračním listem UKAS.

CCPI UKAS CERT

Termočlánek N - termoelektrický snímač teploty do 1200°C, volitelně s inteligentím konektorem s kalibračními daty, délka 500 mm.

 

Sekundární etlon II. řádu Pt 100