Kategorie s názvem Elektromagnetická měření v sobě zahrnuje testování elektromagnetické kompatibility (EMC), měření vyzařování elektromagnetického pole s ohledem na lidskou bezpečnost (RF Safety) a měření parametrů (např. vyzařovacích charakteristik) antén.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) v sobě skrývá velice rozsáhlou oblast testování elektrických zařízení. Obecně se dá říci, že každé elektrické zařízení připojené do napájecí rozvodné sítě produkuje nějaké rušení směrem do sítě a naopak přijímá rušení přítomné v síti od ostatních zařízení. První případ ohrožuje ostatní připojená zařízení, druhý případ ohrožuje přístroj samotný.

Měřením rušení generovaného přístrojem zjišťujeme jak kvalitně je přístroj navržen, tzn. zda vyhovuje daným normám - měření vyzařování. Naopak generováním určitých signálů zjišťujeme, zda zařízení není náchylné na rušení a pokud ano, tak jakým způsobem se chová - měření odolnosti.

Tato dvě základní rozdělení lze dále rozdělit na to, zda se zkoušky provádějí na vodivém připojení (na připojovacích kabelech zařízení) nebo zda se testuje přenos vzduchem.

Veškeré metodiky měření a testování popisují různé evropské či americké normy, podle aplikace, ve které bude elektrické zařízení nasazeno, tj. normy IEC, EN, ITU, RTCA, DO, MIL atd.

 

Měření vyzařování (EMI)

Při měření vyzařování Vámi zkoušených zařízení jsou zapotřebí následující přístroje (viz základní nabídka v sekci „Elektromagnetická měření“):

 

Výrobci:Mereni vyzarovani web3

 

Testování odolnosti (EMS)

Při testování odolnosti se zkoušený objekt vystavuje elektrickému signálu, jehož parametry jsou dané konkrétní normou. Pro měření jsou většinou zapotřebí tyto zařízení (viz základní nabídka v sekci „Elektromagnetická měření“):

V této oblasti je dominantním výrobcem švýcarská společnost EMC PARTNER. Zabývá se testováním nejen domácích elektrických zařízení, ale mimo jiné i testováním v leteckém, telekomunikačním a automobilovém průmyslu.

 

Výrobci:Testování odolnosti web5

 

Měření parametrů antén

Tato oblast v sobě zahrnuje např. měření vyzařovacích charakteristik antén, zisku a dalších anténních parametrů. Ke změření parametrů antén lze použít komplexní systém bezodrazové komory s pozicionéry uvnitř (řešení FRANKONIA + ASYSOL) a nebo je možné využít nástroje pro rychlé měření v blízkém poli (Y.I.C. Technologies / EMSCAN). Použití konkrétního systému závisí na požadované aplikaci a na velikosti rozpočtu, proto nás neváhejte kontaktovat pro pomoc s výběrem správného měřicího systému.

 

Výrobci:Mereni anten web2