Naše současná nabídka kalibračních pecí je založena na výrobcích AMETEK JOFRA a LENTON.

AMETEK JOFRA nabízí několik řad kalibrátorů, kterými lze pokrýt většinu kalibračních úloh. Vlajkovou lodí nabídky je model RTC, který disponuje řadou unikátních a patentovaných agregátů. Ekonomickou variantou k RTC je model PTC. Pro průmyslové použití jsou k dispozici modely ITC, CTC, NEW CTC a MTC. Nejmenším modelem jsou pak kompaktní a rychlé kalibrátory řady ETC. Součástí dodávky každe z pecí je kalibrační list.

AMETEK JOFRA RTC - Špičková řada kalibračních pecí. Teplotní rozsah -100 až 700°C, Patentovaný DLC systém, špičkové parametry, 6 modelů každý ve třech verzích, Funkce dokumentačního kalibrátoru, také v provedení lázeň.

AMETEK JOFRA PTC - Ekonomická verze k modelu RTC. Teplotní rozsah -90 až 660°C, špičkové parametry, 4 modely každý ve třech verzích, Funkce dokumentačního kalibrátoru.

AMETEK JOFRA ITC - Řada vynikajících průnyslových kalibrátorů. Teplotní rozsah -23 až 650°C, Duální teplotní zóna.

AMETEK JOFRA NEW CTC / CTC / MTC - Řada kompaktních teplotních kalibrátorů. Teplotní rozsah -25 až 660°C, včetně modelů s ponorem 200 mm

AMETEK JOFRA ETC - Kapesní teplotní kalibrátory. Teplotní rozsah -12 až 400°C. Včetně černého tělesa.

Zde klikněte pro přehlednou grafiku pro výběr pecí. Externí etalon lze použít s každou z pecí popsaných níže. Etalony JOFRA jsou navrženy pro práci s pecemi. Vyžadují ponor pouze 100mm, jsou rychlé a snesou rychlé ochlazení v rámci chlazení pece i z nejvyšších teplot dosahovaných kalibrátory RTC 700. Technické parametry jsou zde: STS_reference probe.

 

RTC (Reference temperature calibrator)

Špičková řada kalibračních pecí RTC. Teplotní rozsah řady je -100 až 700°C a je realizován šesti modely pecí: RTC 159 (-100 ÷ 155°C), RTC 158 (-20 ÷ 155°C) RTC 157 (-45 ÷ 155°C), RTC 156 (-23 ÷ 155°C), RTC 250 (33 ÷ 250°C) a RTC 700 (33 ÷ 700°C).  Stabilita nastavené teploty se pohybuje od ±0,005 do ±0,02°C dle modelu a nastavené teploty. Rozlišení pecí RTC je 0,001°C. Přensot nastavené teploty se pohybuje v závislosti na použitém etalonu nastavené teplotě od ±0,4 do 0,014°C. Pro každý z přístrojů je dispozici řada standardních vrtaných jímek, včetně možnosti nechat si vyrobit vlastní jímky dle zadání. V případě modelů RTC 158 a RTC 250 je v nabíce také kit pro konverzi na kalibrační lázeň. Pro všechny modely lze dodat jímku pro kalibraci snímačů povrchové teploty / dotykových teploměrů. Hloubka pecí je od 160 do 200 mm dle modelu. Teplotní jímka je realizována jako duální. V dolní části je regulační teploměr, který je zároveň kalibrovaným referenčním snímačem. Horní část jímky je určena k vyrovnávání teploty na nulový rozdíl k dolní části jímky.Kalibran pec RTC 3 m   

Každý z modelů je dostupný ve třech verzích označených A, B a C. Základní model A pracuje s interním referenčním snímačem, model B představuje kompletní dokumentační kalibrátor s možností připojení externího etalonu, snímače dynamické kompanzace zatížení pece (DLC) a terminálem pro připojení kalibrovaného teplotního snímače. Kalibrovaným snímačem může být odporový teploměr (RTD), termočlánek (TC) nebo termostat. Ke vstupnímu terminálu lze připojit i unifikovaný napěťový (0 ÷ 10 V) nebo proudový (0 ÷ 24 mA) výstup teplotního snímače. Takto získaný signál lze náseldně zobrazit na displeji kalibrátoru jako teplotu (°C/°F/K) nebo v původních jednotkách signálu (Ω, mV, V, mA). V kombinaci s programem JOFRACAL, lze kalibrační proceduru nahrát  do paměti kalibrátoru a následně ji spustit přímo v z displeje kalibrátoru. Tímto způsobem se provede automatická kalibrace během které je kontolováno ustálení etalonu i kalibrovaného snímače a výsledky jsou následně přenesny do prostředí JOFRACAL, kde jsou archivovány ve formě kalibračního protokolu, který lze exportovat či vytisknout. Kalibraci lze realizovat také v režinu ON-line přímo z PC. Verze C je kompromisem mezi verzí A a B - disponuje vstupem pro externí etalon DLC snímač. Pro verze B a C je k dispozici také kit pro kalibraci velmi krátkých snímačů používných například v potravinářství a farmacii. Nově jsou kalibrační pece podporovány  kromě programu JOFRACAL také  programy třetích stran jako jsou VISULOG (AOIP) a KALIBER (MEATEST).

DLC (Dynamic load compensation) je unikátní systém pro kompenzaci zatížení kalibrační pece. Je součástí verzí B a C. Funguje na principu měření rozdílu teploty na dně jímky a 60 mm ode dna. Rozdíl teploty v těchto dvou bodech je zobrazen na displeji a zároveň slouží pro regulaci výkonu obou částí topného systému. Axiální homogenita teplotního pole je tedy řízena v závislosti na odvodu tepla z jímky způsobeného kalibrovanými snímači pomocí senzoru, který je umístěn přímo v kalibrační jímce. Vyčíslení této diference přináší do výpočtu výsledné nejistoty přesnou hodnotu a odpadá tak nutnosti odhadu. Tímto způsobem se rozpočet nejistoty významně zlepší. DLC je patentovaný agregát, který nemá na trhu konkurenci.

Odkazy na listy s technickými parametry a další informace:

RTC 159  , RTC 156 - 157, RTC 158 - 250, RTC700, RTC 159 supecooler - Video

↑ Na začátek

PTC (Precision temperature calibrator)

Špičková řada kalibračních pecí PTC, je ekonomickou alternativou k řadě RTC. Teplotní rozsah řady je -90 až 660°C a je realizován čtyřmi modely pecí: PTC 125 (-90 ÷ 125°C), PTC 155 (-23 ÷ 155°C) RTC 157 (-45 ÷ 155°C), PTC 350 (33 ÷ 350°C) a PTC 660 (33 ÷ 660°C).  Stabilita nastavené teploty se pohybuje od ±0,01 do ±0,02°C dle modelu a nastavené teploty. Rozlišení pecí PTC je 0,01°C. Přensot nastavené teploty se pohybuje v závislosti na použitém etalonu nastavené teplotě od ±0,4 do 0,014°C. Pro každý z přístrojů je dispozici řada standardních vrtaných jímek, včetně možnosti nechat si vyrobit vlastní jímky dle zadání. Pro všechny modely lze dodat jímku pro kalibraci snímačů povrchové teploty / dotykových teploměrů. Hloubka pecí je 160 mm. Teplotní jímka je realizována jako duální. V dolní části je regulační teploměr, který je zároveň kalibrovaným referenčním snímačem. Horní část jímky je určena k vyrovnávání teploty na nulový rozdíl k dolní části jímky.

Kalibran pec PTC 3 m

Každý z modelů je dostupný ve třech verzích označených A, B a C. Základní model A pracuje s interním referenčním snímačem, model B představuje kompletní dokumentační kalibrátor s možností připojení externího etalonu a terminálem pro připojení kalibrovaného teplotního snímače. Kalibrovaným snímačem může být odporový teploměr (RTD), termočlánek (TC) nebo termostat. Ke vstupnímu terminálu lze připojit i unifikovaný napěťový (0 ÷ 10 V) nebo proudový (0 ÷ 24 mA) výstup teplotního snímače. Takto získaný signál lze náseldně zobrazit na displeji kalibrátoru jako teplotu (°C/°F/K) nebo v původních jednotkách signálu (Ω, mV, V, mA). V kombinaci s programem JOFRACAL, lze kalibrační proceduru nahrát  do paměti kalibrátoru a následně ji spustit přímo v z displeje kalibrátoru. Tímto způsobem se provede automatická kalibrace během které je kontolováno ustálení etalonu i kalibrovaného snímače a výsledky jsou následně přenesny do prostředí JOFRACAL, kde jsou archivovány ve formě kalibračního protokolu, který lze exportovat či vytisknout. Kalibraci lze realizovat také v režinu ON-line přímo z PC. Verze C je kompromisem mezi verzí A a B - disponuje vstupem pro externí etalon.

Odkazy na listy s technickými parametry a další informace:

PTC125cooler, PTC155-350-660

↑ Na začátek

 ITC (Industrial temperature calibrator)

Oblíbená řada průmyslových kalibračních pecí pro provoz i laboratoř. Teplotní rozsah řady je -23 až 650°C a je realizován třemi modely pecí: ITC 155 (-230 ÷ 155°C), ITC 320 (33 ÷ 320°C) a ITC 650 (33 ÷ 650°C).  Všechny modely disponují sysémem duální topné zóny, který kompenzuje odvod tepla kalibrovanými snímači. Stabilita nastavené teploty se pohybuje od ±0,02 do ±0,03°C dle modelu a nastavené teploty. Rozlišení pecí ITC je 0,1°C. Přensot nastavené teploty se pohybuje v závislosti modelu pece od ±0,4 do 0,1°C. Pro každý z přístrojů je dispozici řada standardních vrtaných jímek, včetně možnosti nechat si vyrobit vlastní jímky dle zadání.

Kalibran pec ITC m

Odkazy na listy s technickými parametry a další informace:

ITC_155_320_650

↑ Na začátek

CTC & NEW CTC / MTC

Oblíbená řada kompaktních kalibračních pecí CTC nabízí řešení provozních kalibračních úloh. Teplotní rozsah řady je -25 až 1200°C a je realizován sedmi modely pecí: NEW CTC 155 (-25 ÷ 155°C), NEW CTC 350 (33 ÷ 350°C), CTC 320B (33 ÷ 320°C), NEW CTC 660 (33 ÷ 660°C), CTC 650B (33 ÷ 650°C), CTC 1200A (150 ÷ 1200°C).  Stabilita nastavené teploty se pohybuje od ±0,05 do ±0,1°C dle modelu a nastavené teploty. Rozlišení pecí CTC je od 0,1 do 0,01°C. Přensot nastavené teploty se pohybuje v závislosti na použitém etalonu nastavené teplotě od ±0,4 do 0,2°C. Pro každý z přístrojů je dispozici řada standardních vrtaných jímek, včetně možnosti nechat si vyrobit vlastní jímky dle zadání. Modely NEW CTC jsou k dispozici ve verzích A a C. Verze A je základní model pracující s interním referenčním snímačem, ve verzi C je příseroj rozšířen o vstup pro připojení externího etalonu Pt 100. Pece řady CTC ve verzi B mají ponor 200 mm a jsou určeny pro aplikace typu tlakový nebo kapilární teploměr, kdy je vyžadován zahřívání snímače po velké délce. 

MTC 3 mKalibran pec CTC 3 m

Odkazy na listy s technickými parametry a další informace:

NEW CTC - video, CTC320B_650B_1200A, MTC_3, NEW_CTC

↑ Na začátek

ETC (Easy temperature calibrator)

Kapesní kalibrační pece ETC představují řešení pro práci v těžko dostupných místech a v méně náročných aplikacích. Halvní charakteristikou těchto pecí je rychlé dosažení požadované teploty. Teplotní rozsah řady je -12 až 400°C a je realizován třemi modely. ETC 125A (-12 ÷ 125°C), ETC 400A (33 ÷ 400°C), a ETC 400R (33 ÷ 400°C). Rozlišení pecí ETC je 0,1°C. Stabilita nastavené teploty se pohybuje od ±0,05 do ±0,15°C dle modelu. Přensot nastavené teploty se pohybuje v závislosti na modelu pece od 0,4 do 0,5°C. ETC 400R je černé těleso s terčem o průměru 40 mm.

Kalibran pec ETC400 m

Odkazy na listy s technickými parametry a další informace:

 ETC125/400A/400R

↑ Na začátek

 Výběr pece podle technických parametrůOverview pece JOFRA

↑ Na začátek