Moving Test MT3000 - Series 

 

   Třída přesnosti pro výkon a energii 0,02%

   Měření činných, jalových a zdánlivých výkonů

   Čtyř-kvadrantová měření

   Měření frekvencí, fázových úhlů a účiníku

   Barevný vektorový diagram

   Osciloskopické funkce

   Plně programovatelný zdroj napětí a proudů s možností naprogramování vlastního průběhu

   Programovatelné posuny fází napětí i proudů v rozsahu 0 … 360°

   Programovatelná frekvence

   Možnost přímého ovládání nebo řízení přes PC