Robustní dataloggery GRANT Squirrel

Moderní dataloggery s grafickým displejem a univerzálním kanály, které konfiguruje uživatel. Modely SQ20xx jsou odstupňovány dle počtu kanálů. K dispozici je i volitelné WiFi rozhraní, které umožní měření a zpracování dat i v hůře přístupných destinacích. Datalogger OQ610 je odolný datalogger pro nasazení v prostředí s  vyskou teplotou okolí. Díky své odolnosti a malým rozměrům se hodí i do tepelně ochranných boxů.

Série SQ20xx nabízí vyšší počet kanálů, uživatelsky příjemné vlastnosti a univerzální vstupy v kompaktním  přenosném přístroji obdobně jako SQ2010. Použitím vysoce přesných 24-bitových převodníků, zdvojeného procesoru a odnímatelné doplňkové paměti, velkou flexibilitu při  tvorbě mnohakanálových aplikací.
Série SQ20xx jsou ideální záznamníky dat pro aplikace v průmyslu, vědeckém výzkumu a při zajišťování kvality výroby. SQ2040 poskytuje nezávislý měřicí systém sběru dat v reálném čase s jejich přímou analýzou.

GRANT SQxx

Připojení vstupů:
Záznamník dat SQ20xx má jeden, dva nebo čtyři A/D převodníky (analog/digital) První převodník odpovídá vstupům bloků A, B, C a D a druhý převodník odpovídá vstupům bloků G, H, J a K. Každý připojovací blok akceptuje až dva diferenciální vstupy nebo až 4 jednoduché vstupy (na jednom bloku nelze kombinovat jednoduché vstupy se vstupy diferenciálními).

Souběžné vzorkování
Série SQ20xx používá mnohonásobných analogočíslicových převodů, umožňujících správné souběžné vzorkování a ukládání dat. To umožňuje uživateli aby si jeden kanál nastavil na rychlost ukládání 100 Hz zatímco na ostatních kanálech zůstávají jiné rychlosti vzorkování. Tímto je série SQ20xx ideální pro měření dynamických parametrů, měnících se různou rychlostí např. jako u teploty a tlaku.

Komunikace:
Rozhraní Ethernet (volitelně Wifi), seriové porty USB a RS-232 jsou vestavěny. Tím je umožněno jednoduché spojení buď na PC síť na základě TCP/IP, bezdrátové spojení s PC nebo k modemu GSM pro dálkové stažení dat. Tato flexibilita dovoluje jak nelokální přístup k informacím tak i integraci celého systému serie SQ2040 do komplexních a kritických aplikací.

Adresář konfigurací v paměti přítroje

Až šest nastavení záznamu dat (typ kanálu, název, rychlost ukládání, spouštění atd.) spolu s aktuální sestavou lze uchovávat ve vnitřní paměti záznamníku. Další nastavení sestav se mohou také uložit do vnější paměťové karty MMC/SD. Operátor tak může rychle a snadno přepínat mezi konfiguracemi ukládání aniž by k tomu potřeboval počítač.

Konfigurační software Squirrelview
Který je standardní součástí dodávky, umožní konfiguraci dataloggeru, volbu intervalu ukládání dat, stahování dat a export dat.  Software Squirrelview Plus je možné k přístroji dokoupit. Verze PLUS navíc disponuje funkcí ON-LINE měření a exportu dat do MS-EXCEL, knihovnou naměřených dat, prostředím pro tvorbu protokolů včetně rozhraní pro uživatelské zpracování grafů a naměřených hodnot. 

Další info zde.

Nabízíme širokou škálu měřících sond a převodníků. Na základě požadavků zakazníka dodáme termočlánky, odporové teploměry, termistory, sondy relativní i absolutní vlhkosti, meteo-snímače, tlakové snímače - převodníky a řadu dalších... Pošlete nám své zadání a my Vám připravíme nabídku.