Pomocí stacionárního přístroje TracII dokážete monitorovat aktuální stav částečných výbojů během provozu bez nutnosti odstávky. Obrovskou výhodou tohoto systému je monitoring výbojové činosti za provozních podmínek, tj. jmenovitého rozložení napětí ve vinutí, teploty, vibrací a případně tlaku chladícího média (vodíku).
Úplnou špičkou ve své kategorii je nově vyvinutý monitor GuardII, který umožňuje sloučení až třech diagnostik do jednoho přístroje. Odpadá tím nutnost dalších investic do kabeláže, datového vybavení a složitější projektové dokumentace.
Pro menší stroje jsou určeny kapacitní snímače EMC (Epoxy Mica Capacitor). Především pro velké turbogenerátory a stroje chlazené vodíkem jsou určeny anténní snímače SSC (Stator Slot Coupler).

TracII2pd couplersstatorslot