TF sonda (TF - Total Flux nebo FF probe pro vzduchové mezery nad 50mm) Vám poskytne rychlý a jednoduchý přehled o kvalitě Vašeho rotoru. Mezizávitové zkraty jsou detailně zobrazeny v kruhovém diagramu a pomocí značky na rotoru přesně určíte číslo poškozeného pólu přímo za běhu stroje. Sonda se vyrábí ve dvou variantách, velká výklopná a malá pevná. Můžete tak monitorovat nejen turbogenerátory, ale i hydrogenerátory s vyniklými póly. Pro záznam dat a vyhodnocení slouží jednotka FluxTracII nebo vložná karta Flux do multifunkční platformy GuardII. Pro servisní monitoring je určen přenosný přístroj RFAII.

RFAII R promosensor2