Analyzátory textury a testery tření

Test materiálů a potravin a je samostatný obor. Je řada norem, která předepisuje jak testovat krémy, sušenky, ovoce a řadu dalších produktů. S našími analyzátory je vše snadnější.

Penetrometry a další variace pro testování textury vychází testeru LS 1. Díky zkušenostem s tímto druhem testů nabízí systém Nexygen Plus řadu před- definovaných nastvení. Je velimi pravděpodobné, že požadovaný test již někdo realizoval a tedy bude možné jej pouze vybrat z knihovny Nexygen Plus. Případně se lze orinetovat přímo dle čísla normy, která test popisuje.

Testery indexu tření - Friction tester

Kdo se zabývá problematikou obalové techniky, ví, jak je důležité aby balící folie měla správný index tření. Friction tester jej pomáhá stanovit.

 

TA
TA1 Texture Analyser

The TA1 texture analyser is an easy to use, cost effective solution to evaluate the textural properties (compression, shear, extrusion, puncture, hardness forces etc) of a wide range of products at all stages of manufacture. It can perform rapid, detailed texture profile analysis (TPA) for applications up to 102 kgf (1 kN, 225 lbf).

For enhanced performance, the TA1 can be used with Lloyd Instruments NEXYGENPlus data analysis software.

                ... more information

Friction Tester

Friction Testers

 

For use in the packaging and printing industries, the Lloyd Instruments FTPlus coefficient of friction tester accurately measures static and kinetic coefficient of friction.  These values are of importance in a wide range of industries including blown film, plastic sheet, paper and coating manufacture. 

The FTPlus is a dedicated friction tester conforming to the requirements of ASTM D1894, ISO 8295 and TAPPI T549.  The tester includes these standards as user configurable tests, with a further seven available for user custom configuration. 

When using NEXYGENPlus material test and data analysis software, the FTPlus may also be configured as a universal material tester to perform tensile, compression, flexural and other mechanical tests up to 1 kN (225lbf).

        ... more information