Kromě permametrů, teslametrů a fluxmetrů nabízíme rovněž hysteresigrafy. V této oblasti zastupujeme společnost Laboratorio Eletrofisico. 

DC hysteresigrafy

AC hysteresigrafy

AC/DC kombinované systémy

DC Hysteresigraf AMH-300

Nejznámějším přístrojem je systém AMH-300. AMH-300 je DC automatický systém pro měření magneticky tvrdých materiálů jako je Alnico (slitina hliníku, niklu a kobaltu), Ferrite (ferit), NdFeB (neodym), SmCo atd. Systém AMH-300 meří v souladu s normami: IEC 60404-5 a ASTM A977. Měření mohou probíhat za pokojové teploty a s teplotními póly až do 220 °C (norma IEC/TR 61807).

Vzorky jsou měřeny v uzavřeném obvodu s elektromagnety Laboratorio Elettrofisico. Pole generované elektromagnetem magnetuje a odmagnetovává vzorek zatímco kompenzované cívky měří intenzitu magnetického pole a magnetickou polarizaci J.

Výhody a vlastnosti hysteresigrafu AMH-300:

 • Automatické vyhodnocení 1. a 2. kvadrantu, kompletní hysterezní smyčka, recoil smyčla (zpětná).
 • Měření remanence Br, koercivity HcB, HcJ, maximální energie produktu BHmax, Hknee, μ recoil atd.
 • Teplotní měření až 220 °C.
 • Hardware i software má intuitivní a jednoduché ovládání.
 • MNOHO příslušenství pro měření různých tvarů a velikosti vzorků.
Standardní systém je složen z:
 • Řídicí jednotky, fluxmetrů, napájecího zdroje, ohřívací jednotky a přepínače polarity.
 • Elektromagnet a póly.
 • Měřicí cívka.
 • PC a tiskárna.
 • Dedikovaný software Hyst2009 V2.
 • Referenční vzorek pro denní kontroly a testy.
Příslušenství hysteresigrafu:
 • Kompenzované cívky různých průměrů a tlouštěk,

 • vyhledávací cívka pro měření H (intenzity mag. pole),
 • železné póly,

 • vyhřívané póly pro studium materiálů za různých teplot,

 • pólové nástavce s integrovanými cívkami,
 • různě tvarované póly pro feritové zaoblené díly (motory),
 • kit pro měření feritového prachu.
Technické specifikace:
Typy cívek a jejich velikosti:
Typy pólů a jejich velikosti:
Typy vyhřívaných pólů a jejich velikosti:

AC Hysteresigraf AMH1k/20k/50k/1M-S

Dokumentace ke stažení.

AC/DC kombinované systémy AMH1k/20k/50k/1M-HS