Testery tohoto typu slučují dohromady dva typy přístrojů:

  • proudový zdroj jedno nebo vícefázový
  • měřící jednotka

Těmito testery se dají následně zkoušet časové odezvy relé a jističů, vypínací proudy jističů atd.

Více informací o výrobci najdete na webu T&R Test Equipment.

Příkladem může být 3 fázový tester s jednofázových napájením, který dodává až 50A a umožňuje zkoušení 3-fázových jističů.

Tester