Moving Test - MT10/MT30

- dvou-, tří-, čtyř-vodičové měření výkonů

- testování a kontrola elektroměrů a wattmetrů

- měření výkonů a energie

- 4-kvadrantová měření

- měření frekvence

- měření fázových úhlů, účiníku

- harmonická analýza až do 40-té harmonické

- měření zkreslení

- vektorový diagram