Umělé sítě nebo také umělé zátěže vedení (LISN - Line Impedance Stabilizing Network) se používají pro měření rušení zařízení napájeného z elektrické sítě. Rušení vzniká na svorkách zkoušeného zařízení. Základní schéma umělé sítě je zobrazeno na obrázku níže:

Pro tuto oblast nabízíme řešení v podobě umělých sítí AFJ a Schwarzbeck. Nabízené umělé sítě jsou konstruovány plně v souladu s příslušnými standardy, jakou jsou např. CISPR 16-1-2, CISPR 25 a ISO 7637 (automobilový průmysl), DO160 (letecký průmysl), MIL-STD 461 (vojenský průmysl) nebo ANSI C63.4.

 

Umělé sítě AFJ lze rozdělit na jednofázové a třífázové:

 Jednofázové:

  • LS16C - 2x16 A; f = 9 kHz - 30 MHz; Z = (50 μH + 5 Ω) // 50 Ω; ruční i vzdálené ovládání, DC měření, měření dle CISPR 14-1)
 

LS16 m

Třífázové:

  • LT32C - 4x32 A; f = 9 kHz - 30 MHz; Z = (50 μH + 5 Ω) // 50 Ω; ruční i vzdálené ovládání, DC měření
 

LT32 m2

 

Umělé sítě Schwarzbeck:

Tyto sítě pokrývají také oblast velkých proudů zkoušených zařízení až do 1 000 A. Kromě jednofázových a třífázových umělých sítí konstruovaných dle CISPR 16-1-2 (zásuvky / křídlové svorky) nabízejí umělé sítě Schwarzbeck také řešení pro automobilový (CISPR 25, ISO 7637), letecký (DO160) a vojenský průmysl (MIL-STD 461). Více detailních informací o umělých sítích Schwarzbeck naleznete zde.
 

Schwarzbeck LISN