Lidské zdraví musíme chránit také před působením elektromagnetického pole. Pro monitoring elektromagnetického pole a kontrolu dodržování stanovených hygienický limitů (např. Nařízení vlády ČR č. 291/2015 Sb. vycházející z evropské direktivy 2013/35/EU) nabízíme čtyři různá řešení níže. Příslušné systémy lze také navíc použít pro ověřování 5G sítí (možnost měření až do 60 GHz)!

 

1) MapEM (elektromagnetické mapy)

V posledních letech došlo k velkému pokroku ve vývoji mobilních telefonů. Nové technologie přinesly řadu výhod, ale také jisté pochybnosti v oblastech:

  • síťového pokrytí (900, 1800 MHz, UMTS a LTE) a kvality služby,
  • vlivu elektromagnetického pole na lidský organismus.

MapEMSystém MapEM umožňuje získat informace v obou výše zmíněných oblastech, což nebylo do této doby možné. Systém vytváří detailní mapu území se zobrazením měření elektromagnetického pole (intenzita elektrického pole - V/m). Výstupem je elektromagnetická mapa s barevným vyobrazením elektromagnetických úrovní vyzařování. Cílem systému MapEM je dosažení kompromisu mezi kvalitním pokrytím (kvalita služby) a použitím minimálních úrovní elektromagnetického pole.


Podrobnější informace o MapEM naleznete na stránkách výrobce zde.

 

2) MonitEM (stálé monitorování)

MonitEMTento inovativní systém byl vyvinut a vyroben společností Wavecontrol ve spolupráci s EMC skupinou Katalánské polytechnické univerzity. MonitEM obsahuje několik monitorovacích stanic, které jsou umístěny na příslušných místech zájmu a jsou vzdáleně ovládány z počítače kontrolního centra. Monitorovací stanice provádí nepřetržité měření elektromagnetického pole (24 hodin denně, 365 dní v roce). Z kontrolního centra lze komunikovat s každou monitorovací stanicí a vyžádat si měřené hodnoty. U stanic mohou rovněž být programovány důležité parametry.

Měření elektromagnetického pole je realizováno za pomoci interní isotropické sondy vlastní výroby. Komunikace mezi monitorovacími stanicemi a kontrolním centrem je zajišťována přes GSM modemy, které jsou řízeny mikroprocesorem. Počítačový systém byl již navržen tak, aby spolupracoval s celosvětovou sítí Internet. Díky tomu může autorizovaný uživatel s internetovým připojením ovládat monitorovací stanice z kteréhokoli místa na světě.

Existují tři verze systému MoniEM:

  • MonitEM (základní systém): Systém primárně určený pro venkovní použití, výměnné sondy - pokrytí frekvenčního pásma od 10 Hz do 60 GHz, napájení: 110 V až 230 V AC, 12 V DC, solární panel, baterie.
  • MonitEM-Lab: Monitorovací systém určený pro vnitřní použití, výměnné sondy - pokrytí frekvenčního pásma od 100 kHz do 60 GHz, napájení: 110 V až 230 V AC.
  • cMonitEM: Kompaktní monitorovací systém pro vnitřní i vnější instalace, pokrytí frekvenčních pásem GSM, UMTS, LTE a 2,4 GHz (WiFi), napájení: 12 V DC (včetně adaptéru AC/DC).

MonitEMvsechny2 maly

Podrobné informace o všech systémech MonitEM naleznete zde.

 

3) SMP2 (přenosný přístroj - měřič EMF)

SMP2SMP2 je přenosný přístroj určený k měření úrovní elektromagnetického pole ve frekvečním pásmu od 0 Hz až do 60 GHz v závislosti na připojené sondě. Měřicí systém může být použit například pro měření polí generovaných různými zdroji, jako jsou například základnové stanice mobilních operátorů, rozhlasových a televizních vysílačů a opakovačů, DECT systémů, WIFI systémů atd. Tyto měření mohou být realizována velmi rychle prakticky kdekoli, protože SMP2 je přenosný a jednoduše ovladatelný ruční přístroj. Naměřené hodnoty uložené v paměti lze snadno stáhnout do počítače pro další zpracování přes port USB. Veškeré vlastnosti systému SMP2 jsou shrnuty v následující videoprezentaci.


Tento systém je vhodný pro kontrolu dodržení limitních hodnot pro ochranu lidského zdraví proti elektromagnetickému poli, které jsou definovány v evropské direktivě 2013/35/EU. Podrobnější informace o SMP2 naleznete na stránkách výrobce zde.

 

4) WaveMon (přenosný přístroj, osobní monitor)

WaveMonWaveMon je jednoduchý osobní monitor elektromagnetické bezpečnosti. Přístroj je napájen ze dvou nabíjecích AA baterií, disponuje stupněm krytí IP 54 a váží pouhých 190 gramů. Uvnitř je integrován izotropní senzor (měří RMS hodnoty), který vyhodnocuje naměřené hodnoty podle ICNIRP 1998 - evropská direktiva 2013/35/EU, podle FCC, Safety Code 6, IEEE a direktivy NATO ve frekvenčním pásmu již od 0 Hz (DC) až do 60 GHz (v závislosti na druhu systému a druhu direktivy). Překočení maximálních přípustných hodnot elektromagnetického je uživateli signalizováno za pomoci LED diod, vibračně i zvukově. Systém disponuje velkou pamětí (více než 1 000 000 událostí) s možností ukládání naměřených dat. Interval ukládání naměřených hodnot je nastavitelný v rozmezí 1 sekunda až 6 minut. Přesnou pozici měření lze zaznamenat díky vestavěnému GPS senzoru a výškoměru. Citlivost měřicí části přístroje WaveMon je navržena tak, aby kopírovala danou limitní křivku, tzn. že posuzování překročení limitních hodnot probíhá na každé frekvenci s maximální přesností!

K dispozici jsou dvě následující verze systému WaveMon:

  • WaveMon RF-8: Měření ve frekvenčním pásmu od 300 kHz až do 8 GHz - intenzita elektrického pole, respektive již od 3 MHz až do 1 GHz - intenzita magnetického pole.
  • WaveMon RF-60: Měření ve frekvenčním pásmu od 1 MHz až do 60 GHz - intenzita elektrického pole. Tento monitor osobní bezpečnosti lze použít také u sítí 5G!
  • WaveMon LF-400: Měření ve frekvenčním pásmu od 0 Hz do 400 kHz. Uvnitř přístroje jsou integrovány dva typy měřicích prvků: tříosé Hallovy senzory a tříosé cívky. Jedná se o unikátní zařízení na trhu!

Přehled a porovnání systémů RF-8 a RF-60 naleznete na následujícím videu. Více detailních technických informací o systému WaveMon naleznete zde.

 

V případě jakýkoli dotazů nás prosím kontaktujte.