V této kategorii naleznete seznam EMC generátorů / simulátorů definovaných průběhů dle mezinárodních norem EN, IEC, ISO, MIL atd. V této oblasti nabízíme řešení následujích výrobců: EMC-Partner, Frankonia, Montena a SIBO. Výčet standardů níže zmíněný nemusí být úplný, máte-li nějakou speciální aplikaci patřící do kategorie EMC generátorů a řešení jste níže nenalezli, tak nás neváhejte kontaktovat

 

EMC-PartnerEMCP Logo web

ESD simulátor (ESD generátor): ESD3000

ESD3000 web

Existují dvě konfigurace systému ESD3000. Základní konfigurace umožňuje testovat až do 10 kV - kontaktní výboj respektive 16 kV - vzduchový výboj. Rozšíření v podobě reléového modulu RM32 dovoluje testovat až do 30 kV (kontaktně i vzduchovým výbojem). Systém je modulární, tzn. že u simulátoru lze jednoduše vyměňovat vybíjecí sítě (moduly). Pro základní verzi přístroje jsou určeny vybíjecí moduly DMx a pro rozšířenou verzi moduly DNx. Systém ESD3000 vyniká ve své kategorii nízkou hmotností. Napájení přístroje je možné buď z baterií a nebo z veřejné sítě (230 V AC). Níže naleznete seznam typických aplikovatelných standardů:

ESD3000 - 10/16 kV (kontaktní/vzduchový výboj)

 • Modul DM1: ČSN EN (IEC) 61000-4-2; ITU K.20.
 • Modul DM2: ISO TR10605; PSA B21 7110.
 • Modul DM4: MIL-STD-883; GR78-CORE.
 • Modul DM6: IEC 61340-3-1; JEDEC 22-A114; MIL-STD-750D.
 • Modul DM7: IEC 61340-3-2; JEDEC 22-A115.

ESD3000 - 30 kV (kontaktní/vzduchový výboj)

 • Modul DN1: ČSN EN (IEC) 61000-4-2; RTCA/DO-160; PSA B21 7110; GMW 3097.
 • Modul DN2: ISO TR10605; SAEJSSI-IS; FORD AB/AC; GMW 3097.
 • Modul DN3: ISO TR10605; SAEJSSI-IS; FORD AB/AC; GMW 3097.
 • Modul DN4: STANAG 4239; ISO 14304; MIL-STD-1512.
 • Modul DN5: MIL-STD-331C; MIL-DTL-23659D; STANAG 4239.
 • Modul DN6: ISO TR10605.

Speciální aplikace (30 kV):

 • Modul DN32-CAR1: JASO D 001-94.
 • Modul DN32-CAR5: Renault 32-10-001/D.
 • Modul DN32-IND1: ABD0100.1.2.
 • Modul DN32-MIL3: MIL-STD-1576.

 

Multifunkční EMC generátory: MGS / MGE

IMU web

Dotykové generátory IMU-MGS/MGE vynikají jednoduchým a velmi intuitivním menu přístroje. Do přístrojů jsou zabudovány moderní a pro obsluhu efektivní prvky v podobě velkého barevného dotykového displeje, vestavěného webserveru, rozhraní LAN pro komunikaci s PC a programovatelných BNC vstupů / výstupů. Velkou výhodou generátorů IMU-MGS/MGE je jejich úplná modularita, kterou oceníte při možném budoucím rozšíření systému či v případě poruchy, kdy se při opravě zaměřujeme na daný modul, a zbytek zařízení zůstává plně funkční na Vašem pracovišti. Je-li vyžadováno řízení generátoru přes PC, je možné generátor doplnit softwarem TEMA3000, který testování ještě více usnadní. Software TEMA má následující funkce: plné ovládání generátoru z PC, vytvoření složitější sekvence testů, rychlé načtení testu z knihovny testů, integrace měření digitálním osciloskopem a generování komplexních protokolů z testování. Za pomoci generátorů IMU lze testovat dle těchto norem:

 • ČSN EN (IEC) 61000-4-2 (ESD) - unikátní možnost rozšíření EMC generátoru o ESD testování.
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-4 (EFT).
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-5 (CWG).
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-8 (střídavé magnetické pole).
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-9 (impulzní magnetické pole).
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-11 (AC - krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí).
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-16 (nesymetrické rušení v pásmu 0 Hz až 150 kHz).
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-29 (DC - krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení).
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-34 (AC - krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí, proud větší než 16 A).

 

Generátor tlumené oscilační vlny: DOW-CG1

DOW CG1 Web

Systém DOW-CG1 je určen pro testování EMC v energetických distribučních sítích. Jedná se o vysokonapěťový generátor pro simulaci tlumené oscilační vlny. Generátor může mít různou konfiguraci: pomalá vlna, rychlá vlna, impulzní napěťový test, případně jakákoli kombinace těchto tří skupin. DOW-CG1 je prvním simulátorem, který v sobě obsahuje možnost 0,5J pulzů. Součástí zařízení je také automatická 3fázová vestavěná CDN. Generátor DOW-CG1 lze použít pro testy dle norem níže zmíněných:

 • ČSN EN (IEC) 61000-4-18 (rychlá i pomalá tlumená oscilační vlna – 100 kHz až 30 MHz).
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-10 (tlumené kmity magnetického pole).
 • IEC 60255-22-1.
 • ANSI C37.90.1 (impulz 1,2/50 µs až do 8 kV).
 • IEC 60060-1.
 • IEC 61180-1.

 

Generátor pro testování ve vojenském průmyslu: MIL-MG3

MIL MG3 web2

MIL-MG3 je všestranný flexibilní systém, který díky svému modulárnímu systému nabízí široké spektrum testovacích impulzů pro mnoho aplikací. Podobně jako u systémů DOW a IMU, tak i tento generátor obsahuje velký barevný dotykový displej a LAN rozhraní. Samozřejmostí je také propracované a uživatelsky příjemné menu přístroje. Aplikovatelné normy jsou následující:

 • MIL-STD-461 / CS106.
 • MIL-STD-461 / CS115.
 • MIL-STD-461 / CS116.
 • RTCA DO-160 - sekce 17.

 

Generátor pro testování v leteckém průmyslu: AVI-LV3

AVI LV3 web

Simulátor AVI-LV3 je unikátním přístrojem pro testování nepřímých vlivů blesku. I tento systém (jako systémy IMU, DOW a MIL) disponuje velkým barevným dotykovým displejem a intuitivním menu. Samostatný vazební člen má aperturu 5,5 x 8 cm, díky které lze přenést do EUT všech 6 druhů pulzů (Waveform 1 až 6). Ve spojení se softwarem TEMA3000 získáte pozoruhodný a ve své třídě nejlepší testovací nástroj. Níže naleznete seznam aplikovatelných norem:

 • RTCA DO-160 - sekce 22.
 • MIL-STD-461 / CS117.
 • FAA AC 20 -136.
 • EUROCAE/ED-14.

 

Generátory pro testování komponent a pro testování telekomunikačních zařízení: např. generátory MIG

Kromě generátorů výše zmíněných nabízíme také impulzní testery různých součástek či zařízení jako jsou např. kapacitory, elektroměry, jističe, různá ochranné zařízení, izolace atd. Do této skupiny patří také testování telekomunikačních zařízení dle doporučení ITU-T.

 

 

FrankoniaFRANKONIA Logo

Systémy CIT-100 / CIT-1000

CIT 1000 web

Jedná se ideální testovací systém pro kontrolu shody s ČSN EN 61000-4-6, který v sobě obsahuje generátor, zesilovač (výkon zesilovače se volí dle potřeby testovacích úrovní) a RF voltmetr. Dle nejnovějšího vydání standardu ČSN EN 61000-4-6 ED4 systém obsahuje také směrový vazební člen pro monitorování přímého a održeného výkonu (kontrola saturace systému). K tomuto systému nabízíme také vazební / oddělovací sítě (CDN) pro mnoho různých aplikací (testování různých rozhraní), vazební kleště a oddělovací kleště pro ochranu EUT. Aplikovatelné normy:

 • ČSN EN (IEC) 61000-4-6,
 • ISO 11452-4,
 • MIL-STD 461E.

 

Systém ECU-3/6

ECU

Přístroj ECU je univerzální řídicí EMC jednotka obsahující generátor (do 3 GHz nebo do 6 GHz), integrované automatické vnitřní přepínače pro až 4 připojené zesilovače a možnost měření přímého a odraženého výkonu dle daného frekvenčního pásma. Za pomoci tohoto zařízení lze testovat shodu např. dle následujících standardů:

 • ČSN EN (IEC) 61000-4-6,
 • ČSN EN (IEC) 61000-4-3,
 • ISO 11452-2/3/4/5,
 • MIL-STD 461 / CS114 a RS103.

 

Systém MTS-800

MTS 800

MTS-800 je kompaktní testovací systém pro širokopásmové generování a měření magnetických polí. Zařízení umožňuje automatické EMC testy podle relevantních automobilových standardů, které požadují velmi vysoké hodnoty testovací magnetické intenzity. Systém je použitelný např. pro testování dle následujících standardů:

 • IEC/EN 55103-1/2,
 • IEC/EN 61000-4-16,
 • IEC/EN 61000-4-8,
 • SAE J1113-22,
 • ISO 11452-8,
 • MIL-STD-461E / CE101, RE101, CS101, CS109 a RS101,
 • automobilové standardy.

 

 

Montenamontena logo

NEMP a HEMP generátory: Generátor pulsu NEMP / HEMP (Nuclear Electromagnetic Pulse / high altitude NEMP) podle MIL-STD-461 E/F/G. Všechny zařízení tohoto typu obsahují vzdálené ovládání, které poskytuje indikaci stavu nabíjecího napětí, tlaku plynů, spouštění pulzů a bezpečnostního přepínače. Design a technologie těchto generátorů umožňuje generovat nabíjecí napětí až 2 MV.

montena nemp

PCI (Pulse current injection) generátory: Tyto unikátní generátory jsou určeny pro testování podle MIL-STD-188-125 1/2. Tento typ testů vyžaduje generátory s velkou energií, které umějí dodat proudový impulz buď přímo a nebo přes vazební zařízení v kabelech. PCI generátory Montena umějí dodat zkratový špičkový proud až 5 kA!

PCI generator

 

 

SIBOBOLAB web / BOLAB

Generátor pro testování automobilových komponent: Unikátní 4kvadrantový systém pro testování podle LV124 (VW 80000), LV148, ISO 16750, ISO 7637, DIN 40839, GS 95024 a dalších obdobných standardů. Více podrobnějších informací o systému naleznete v článku Testy automobilových komponent nebo na stránkách výrobce.

BOLAB

 

Detailní informace o nejen o zmíněných produktech naleznete na stránkách výrobců zmíněných výše. Potřebujete-li poradit s výběrem konkrétního generátoru, kontaktuje nás, rádi Vám s výběrem pomůžeme.