Vysokofrekvenční (radiofrekvenční) zesilovače FRANKONIA jsou používány v případech, ve kterých je potřeba zesílit nízkou úroveň signálu na výstupu generátoru, aby bylo dosaženo dostatečné vysoké testovací úrovně signálu. Dodáváme VF zesilovače, jejichž frekvenční pásmo a výstupní výkony jsou přizpůsobeny speciálně pro aplikace testování elektromagnetické kompatibility (EMC) pro odolnostní zkoušky (EMS) dle ČSN EN 61000-4-3 a ČSN 61000-4-6 nebo jiných podobných národních a mezinárodních norem (ISO, SAE, MIL, ETSI,...).

Zesilovače FRANKONIA

Typické vlastnosti VF zesilovačů FRANKONIA:

  • Širokopásmové zesilovače jsou navrženy tak, aby měly velkou účinnost, vysoký bod 1 dB komprese a velký zisk,
  • linearita v širokém frekvenčním pásmu,
  • možné formáty výstupního signálu: CW / AM / PM / FM / pulzní,
  • nízký šum a zkreslení,
  • široké rozpětí různých druhů zesilovačů pro různé EMC aplikace a různé frekvenční pásma,
  • interní ochrana proti poškození: vnitřní chlazení vzduchem a vnitřní ochranné obvody,
  • zesilovače mohou z bezpečnostních důvodů pracovat v režimu stand-by (například ochrannýobvod umístěný na dveřích bezodrazové komory),
  • možná rozšíření: rozhraní GPIB, vnitřní měření dopředného / zpětného výkonu.

Pro více informací nás kontaktujte!