Nabízíme dva systémy nástrojů společnosti YIC Technologies (dříve EMSCAN) určených pro vývoj elektronických obvodů na deskách plošných spojů (EMxpert) a pro měření parametrů antén (RFxpert):

 

1. EMxpert - EMC/EMI diagnostický nástroj, který vývojářům umožňuje rychlou diagnostiku a řešení případných elektromagnetických problémů na deskách plošných spojů jednoduše během vývoje ve vlastní laboratoři v řádu několika sekund, a to vše bez nutnosti stíněné nebo bezodrazové komory. Díky své rychlosti umí nástroj rozpoznat i těžko identifikovatelné přerušované události (časově závislé). Nástroj také umožňuje odhad vyzařování ve vzdálené oblasti v souvislosti s hodnocením elektromagnetické kompatibility (EMC) dle běžných standardů předepisujících maximální úrovně vyzařování. Existují čtyři následující varianty vývojového nástroje EMxpert:

 • EHX: základní systém bez spektrálního analyzátoru,
 • EHX+: základní systém s integrovaným spektrálním analyzátorem,
 • ERX: systém s vysokým rozlišením bez spektrálního analyzátoru,
 • ERX+: systém s integrovaným spektrálním analyzátorem s vysokým rozlišením.
 
EMxpert
 

Hlavní vlastnosti systému EMxpert (EHX, EHX+, ERX, ERH+):

 • Prozkoumávání frekvenčního spektra, prostorové skenování, kombinované frekvenční a prostorové skenování.
 • Pásmo frekvenčního pokrytí: 150 kHz až 8 GHz.
 • Plošné rozlišení skenerů: 0,06 mm - 7,5 mm.
 • Zachycení konstatních nebo časově závislých zdrojů vyzařování.
 • Možnost odečtení úrovní okolních signálů.
 • Porovnání verzí návrhu.
 • Odhad vyzařování ve vzdálené zóně - hodnocení elektromagnetické kompatibility (EMC).
 • Shoda s formátem souborů Gerber (RS274x HPGL).
 • Generátor zpráv.

 

2. RFxpert - Nástroj pro měření vyzařovacích charakteristik antén umožňuje inženýrům rychlé vyhodnocení vlastností navržené antény v reálném čase na stole vlastního pracoviště. Existují dvě verze nástroje RFxpert, a to RFX a RFX2. Hlavním rozdílem obou nástrojů RFX respektive RFX2 je různá velikost skenovací plochy (RFX2 má větší skenovací plochu).

 

RFxpert

 

Hlavní vlastnosti systému RFxpert (RFX/RFX2):

 • 2D a 3D měření vyzařovací charakteristik v blízké zóně (amplituda a fáze, polarizační diverzita).
 • Odhad vyzařovacích charakteristik ve vzdálené zóně (EIRP, PRAD/TRP).
 • Umožňuje měřit parametr S11.
 • Počítá zisk a účinnost.
 • Frekvenční pokrytí od 300 MHz do 6 GHz.
 • Systém RFX2 umožňuje testovat anténní struktury až do rozměru 2,32 m x 2,32 m (rozšíření MCP).
 • Široká možnost užití (Buněčný systém, Wi-Fi 802.11 / MIMO, Bluetooth, RFID, GPS, WiMAX / MIMO, LTE).

 

Zajímá Vás více informací? Kontaktujte nás