Lidské zdraví musíme chránit také před působením elektromagnetického pole. Pro monitoring elektromagnetického pole a kontrolu dodržování stanovených hygienický limitů (např. Nařízení vlády ČR č. 291/2015 Sb. vycházející z evropské direktivy 2013/35/EU) nabízíme čtyři různá řešení:

 

1) MapEM (elektromagnetické mapy)

V posledních letech došlo k velkému pokroku ve vývoji mobilních telefonů. Nové technologie přinesly řadu výhod, ale také jisté pochybnosti v oblastech:

  • síťového pokrytí (900, 1800 MHz, UMTS a LTE) a kvality služby,
  • vlivu elektromagnetického pole na lidský organismus.

MapEMSystém MapEM umožňuje získat informace v obou výše zmíněných oblastech, což nebylo do této doby možné. Systém vytváří detailní mapu území se zobrazením měření elektromagnetického pole (intenzita elektrického pole - V/m). Výstupem je elektromagnetická mapa s barevným vyobrazením elektromagnetických úrovní vyzařování. Cílem systému MapEM je dosažení kompromisu mezi kvalitním pokrytím (kvalita služby) a použitím minimálních úrovní elektromagnetického pole.


Podrobnější informace o MapEM naleznete na stránkách výrobce zde.

 

2) MonitEM (stálé monitorování)

MonitEMTento inovativní systém byl vyvinut a vyroben společností Wavecontrol ve spolupráci s EMC skupinou Katalánské polytechnické univerzity. MonitEM obsahuje několik monitorovacích stanic, které jsou umístěny na příslušných místech zájmu a jsou vzdáleně ovládány z počítače kontrolního centra. Monitorovací stanice provádí nepřetržité měření elektromagnetického pole (24 hodin denně, 365 dní v roce). Z kontrolního centra lze komunikovat s každou monitorovací stanicí a vyžádat si měřené hodnoty. U stanic mohou rovněž být programovány důležité parametry.

Měření elektromagnetického pole je realizováno za pomoci interní isotropické sondy vlastní výroby. Komunikace mezi monitorovacími stanicemi a kontrolním centrem je zajišťována přes GSM modemy, které jsou řízeny mikroprocesorem. Počítačový systém byl již navržen tak, aby spolupracoval s celosvětovou sítí Internet. Díky tomu může autorizovaný uživatel s internetovým připojením ovládat monitorovací stanice z kteréhokoli místa na světě.

Existují tři verze systému MoniEM:

  • MonitEM (základní systém): Systém primárně určený pro venkovní použití, výměnné sondy - pokrytí frekvenčního pásma od 10 Hz do 40 GHz, napájení: 110 V až 230 V AC, 12 V DC, solární panel, baterie.
  • MonitEM-Lab: Monitorovací systém určený pro vnitřní použití, výměnné sondy - pokrytí frekvenčního pásma od 100 kHz do 40 GHz, napájení: 110 V až 230 V AC.
  • cMonitEM: Kompaktní monitorovací systém pro vnitřní i vnější instalace, pokrytí frekvenčních pásem GSM, UMTS, LTE a 2,4 GHz (WiFi), napájení: 12 V DC (včetně adaptéru AC/DC).

MonitEMvsechny2 maly

Podrobné informace o všech systémech MonitEM naleznete zde.

 

3) SMP 2 (přenosný přístroj - měřič EMF)

SMP2SMP 2 je přenosný přístroj určený k monitorování elektromagnetického pole. SMP 2 umí měřit úrovně elektromagnetického pole generované libovolným zdrojem ve frekvenčním pásmu použité sondy. Měřicí systém může být použit například pro měření polí generovaných různými zdroji, jako jsou například základnové stanice mobilních operátorů, rozhlasových a televizních vysílačů a opakovačů, DECT systémů, WIFI systémů atd. Tyto měření mohou být realizována velmi rychle prakticky kdekoli, protože SMP 2 je přenosný a jednoduše ovladatelný ruční přístroj. Naměřené hodnoty uložené v paměti lze snadno stáhnout do počítače pro další zpracování přes port USB. Veškeré vlastnosti systému SMP 2 jsou shrnuty v následující videoprezentaci.


Tento systém je vhodný pro kontrolu dodržení limitních hodnot pro ochranu lidského zdraví proti elektromagnetickému poli, které jsou definovány v evropské direktivě 2013/35/EU. Podrobnější informace o SMP 2 naleznete na stránkách výrobce zde.

 

4) WaveMon (přenosný přístroj, osobní monitor)

WaveMonWaveMon je jednoduchý osobní monitor elektromagnetické bezpečnosti. Přístroj je napájen ze dvou nabíjecích AA baterií, disponuje stupněm krytí IP 54 a váží pouhých 190 gramů. Uvnitř je integrován izotropní senzor (měří RMS hodnoty), který vyhodnocuje naměřené hodnoty podle ICNIRP 1998 - evropská direktiva 2013/35/EU, podle FCC, Safety Code 6 a direktivy NATO ve frekvenčním pásmu již od 300 kHz až do 40 GHz (v závislosti na druhu systému a druhu direktivy). Překočení maximálních přípustných hodnot elektromagnetického je uživateli signalizováno za pomoci LED diod, vibračně i zvukově. Systém disponuje velkou pamětí (více než 1 000 000 událostí) s možností ukládání naměřených dat. Interval ukládání naměřených hodnot je nastavitelný v rozmezí 1 sekunda až 6 minut. Přesnou pozici měření lze zaznamenat díky vestavěnému GPS senzoru a výškoměru.

K dispozici jsou dvě následující verze systému WaveMon:

  • WaveMon RF-8: Širokopásmové měření ve frekvenčním pásmu již od 300 kHz až do 8 GHz - intenzita elektrického pole, respektive již od 3 MHz až do 1 GHz - intenzita magnetického pole.
  • WaveMon RF-40: Širokopásmové měření ve frekvenčním pásmu již od 1 MHz až do 40 GHz - intenzita elektrického pole. Tento monitor osobní bezpečnosti je připraven také na síť 5G!

Více detailních informací o systému WaveMon naleznete zde.

 

V případě jakýkoli dotazů nás prosím kontaktujte.