Stíněné a bezodrazové komory FRANKONIA EMC a související příslušenství (širokopásmové zesilovače, zařízení pro polohování antény, speciální monitorovací zařízení pro EMC komory, přepínače, antény, vlnovody GTEM a další) patří v tomto odvětví mezi světovou špičku. Firma TECTRA a.s. respektive FRANKONIA EMC má dlouholeté zkušenosti a mnoho referencí v ČR respektive po celém světě.

 

KomoraKonstrukce komor FRANKONIA je šroubovaná (rozebiratelná), a to proti svařovaným konstrukcím komor s sebou přináší řadu výhod. Kvůli maximálnímu využití prostoru určeného pro instalaci komory je možné přizpůsobit vnější rozměry komory požadavkům zákazníka, což znamená, že lze realizovat komoru prakticky jakýkoli rozměrů. Jednotlivé stínící panely jsou vyrobenySpojeni modulů z vysoce galvanizované plátované oceli o konstantní tloušťce 2 mm, která má zdvojené okraje na všech čtyřech stranách. Okraje jsou zdvojeny ze dvou konstrukčních důvodů: stabilita a rozebiratelnost. Spojení mezi stínicími panely je vytvořeno vodivou mřížkou a šrouby s maximálním rozestupem 75 mm. Malý rozestup šroubů a definovaný moment utahování vytváří podmínky pro dlouhodobou stálost výborných parametrů stínění.
Všechny komory jsou samonosné bez přídavných částí až do šířky, délky a výšky 3 m. Nad tyto rozměry je konstrukce zpevněna nosníky, které jsou instalovány vně komory.
Vnitřní stěny bezodrazových komor jsou obkládány absorbčním materiálem tzv. absorbéry. Stěny lze obložit feritovými absorbéry, pyramidovými absorbéry a nebo jejich kombinací (hybridní absorbéry), podle účelu použití bezodrazové komory. Pyramidové absorbéry FRANKONIA navíc splňují třídu nehořlavosti A2 podle DIN4102, což prakticky vylučuje vážné poškození vnitřních prostor bezodrazové komory v případě vzniku požáru na zkoušeném zařízení.

 

Stíněné a bezodrazové komory FRANKONIA pokrývají řadu norem (i pro automobilový průmysl, armádu atd.), jako například ČSN EN 61000-4-3 (měřicí vzdálenost 1 m, 3 m, 5 m a 10 m); ČSN EN 55025/CISPR 25; MIL-STD 461E; ČSN EN 55022; CISPR 22; CISPR 16-2-3 a jiné.

 

GTEM

Alternativou testování může být testování s použitím GTEM vlnovodů různých rozměrů v pásmu frekvencí 0,1 MHz až 20 GHz.  Testování v GTEM vlnovodu je blíže popsáno v normě ČSN EN 61000-4-20. Oproti testování v komoře přináší testování GTEM vlnovodu několik výhod, jako je rychlé a jednoduché testování malých zařízení.

 

Zajímá Vás více informací? Potřebujete poradit s výběrem řešení? Kontaktujte nás!